“The Minor’s 70th Anniversary Party” i England

I NORMINOR nr 2 med udgivelse 1. marts 2018 er der information om NMMK medlem Karen Thomsens tur til MMOC’s Celebration Rally “The Minor’s 70th Anniversary Party” i England.

Se allerede nu mere om selve træffet i kalenderen under datoerne 22.-24. juni 2018.
Her findes også tilmeldingsblanketten til træffet.