Generalforsamlingen 28. marts 2020 AFLYST

Generalforsamlingen d. 28-3-2020 på Kryb-i-ly Kro, er midlertidig aflyst pga. Covid-19.

Dato for ny generalforsamling meldes ud når hverdagen er normaliseret og der kommer et overblik på situationen.

Ny generalforsamling forventes stadig at blive på Kryb-i-ly Kro.

Alle medlemmer opfordres til at sprede “nyheden” og passe rigtigt godt på sig selv og hinanden.

Til øvrig information kan oplyses at
* LMK (Norges MhS) skriver: “LANDSMØTET 2020 ER UTSATT

* DVK skriver “Generalforsamlingen aflyst” – forventes IKKE kun udsat.
       Men de har heller ikke vores spændende dagsorden ….
* Fredericia Bilmesse og Brugtmarked forår 2020: Aflyst – ny Messe til efteråret
* o.s.v.
Det giver rigtig meget tid til klargøring af bilen!