Norminor 1978-1979

Klubben blev stiftet 18. september 1978.

I 1978 blev der udsendt information til de få medlemmer omkring Styret i Oslo, der var.

Denne information fik ikke et blad format og ikke noget navn – eller nummer.

Derfor er årgang 1979 første år med NORMINOR – blad nr 1 til 3 blev udgivet i 2. halvår 1979.

Disse 3 blade er scannet og findes i menuen – en undermenu til NORMINOR 1978-1979.

Ole Østby var bladets 1. redaktør!