NORMINOR 1990-1999

Årgangene 1990 – 1999 er kendetegnet ved:

 

=> Redaktør på periodens første blad var A-512 Ib Skov

=> Redaktør fra og med Maj 1990 var A-232 Morten Westermann

=> Det fortløbende bladnummer, fra udgivelsens start, var nået til nr 64
og fortsatte til nr 110 på November udgaven 1997.

=> Det fortløbende nummer blev droppet og årgang 1998 og frem, er nummereret 1 til 6 i det pågældende år.

=> Alle blade i sort/hvid

Find alle bladene i menuen – undermenuerne til “NORMINOR 1990-1999”.