Nyt om generalforsamling og NORMINOR

Afklaring om generalforsamlingen afventer afskaffelse af karantæneregler for Norge og Sverige. Formanden vil orientere om tid og sted så hurtigt som praktisk muligt.

NORMINOR skulle lande i postkasserne i denne uge.