Sommertræf / Scandinavian Morris Minor Rally 2022

  VIGTIGT: Alle felter skal udfyldes, ellers modtager vi ikke din tilmelding korrekt. Ved valgmuligheder skal ét af felterne udfyldes. Under "PRISER OG BESTILLING" skal man også udfylde feltet, selvom det ikke er relevant for én. Eksempelvis skal man skrive "0" i feltet "Antal" og "0" i feltet "Total pris", hvis man ikke har børn med, som er 12 år eller yngre.

  IMPORTANT: All fields must be filled in, as otherwise we will not receive your registration correctly. For multiple choice questions, you must select one. Under "PRICES AND BOOKING" you must fill in all fields, even if it's not relevant for you. As an example you must write "0" in the "Number" field and the "Total price" field, if you don't bring children under 12 years.

  DELTAGEROPLYSNINGER (info pr. deltagende bil) / PARTICIPANT INFORMATION (info per participating car)
  Medlemsnummer (skriv evt GÆST) / Member number (if not member, write GUEST)

  Navn / Name

  Adresse (inkl. land) / Address (incl. Country)

  Telefon / Phone

  Email / E-mail

  Antal deltagere over 12 år / Number of adult participants (>12 years)

  Antal deltagere på 12 år eller yngre / Number of participants 12 years or younger

  BILOPLYSNINGER / CAR INFORMATION
  Morris-model / Morris model
  Opstillingsklasse* / Class*

  *HUSK CERTIFIKAT VED OPSTILLING I ORIGINALKLASSE! Certifikat kan erhverves på https://britishmotormuseum.co.uk/archive/heritage-certificates (pris fra £43 plus porto og afgifter). Er arkivalierne på din bil gået tabt, vil du modtage en erklæring herom. Mod forevisning af denne til arrangørerne udstedes der et særligt klub-certifikat.
  *REMEMBER HERITAGE CERTIFICATE WHEN LISTING IN ORIGINAL CLASS! Certificate can be obtained at https://www.britishmotormuseum.co.uk/archive/heritage-certificates

  Andet bilmærke / Other car brand
  Kommer du med bil nr. 2, 3 etc., så angiv her hvilket/hvilke mærker / If you bring a second, third or fourth car, write here brand/brands
  Ønsker du plads til reservedelssalg / Do you want space for spare parts sales

  OPHOLD / STAY
  Ankomstdato / Date of arrival

  Afrejsedato / Date of departure

  Bor du udenfor campingpladsen under sommertræffet? / Do you stay outside the campsite during the rally?

  PRISER OG BESTILLING / PRICES AND BOOKING
  Træfgebyr pr. person (klubmedlem)* 200 DKK / Rally fee MEMBER* per person 200 DKK
  Antal/Number
  Total pris/price
  Træfgebyr pr. person (GÆST)* 300 DKK / Rally fee GUEST* per person 300 DKK
  Antal/Number
  Total pris/price
  *VIGTIGT: Personer fra samme husstand som klubmedlemmet regnes som medlemmer ved beregningen af træfgebyret.
  *IMPORTANT: Persons from the same household as the club member are counted as members when calculating the rally fee.

  Træfmærke 250 DKK / Commemorative plaque 250 DKK
  Antal/Number
  Total pris/price
  Træffoto 150 DKK / Rally photo 150 DKK
  Antal/Number
  Total pris/price
  Festmiddag lørdag aften, voksen 250 DKK / Party dinner Saturday night, adult 250 DKK
  Antal/Number
  Total pris/price
  Festmiddag lørdag aften, 12 år eller yngre 125 DKK / Party dinner Saturday night, 12 years or younger 125 DKK
  Antal/Number
  Total pris/price

  Andre kommentarer / Additional comments

  På grund af IT-problemer vil du ikke modtage en bekræftelse på din tilmelding. I stedet vil vi en gang om ugen offentliggøre en liste over tilmeldte på hjemmesiden . Hvis du ikke kan finde dit navn på listen, så kontakt én af os fra arrangementsgruppen.
  Due to IT problems you will not receive a confirmation mail. In stead we will once a week publish a list of people having signed up for the rally on the NMMK homepage. If you cannot find your name on the list, please contact one of the organizers.

  Med venlig hilsen / Best regards
  Mette Sorensen, Dorthe Frier Hansen, Claus Bjerre Sorensen, Thomas Skipper, Simon Marsboll

  HUSK: Tilmeldingsfrist 1. juni 2022 / REMEMBER: Registration deadline 1 June, 2022.